αρχική σελίδα
ο συγγραφέας
συνολικό έργο
δεσμοί
επικοινωνία
αρχική σελίδα ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΓΡΑΨΑΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
   Ο πλοηγός του απείρου   -1986
Ο πλοηγός του απείρου
 Ο ΠΛΟΗΓOΣ ΤΟΥ ΑΠΕIΡΟΥ, 1
 ΓΡΑΜΜΑ
 ΚΑΣΤΑΛΙΑ ΠΗΓΗ
 ΦΑΙA AΡΚΤΟΣ
 ΘEΑ ΑΠ' ΤΗ ΛΕΚAΝΗ
   ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙAΣ

 OΤΑΝ ΠΕΘΑIΝΕΙ EΝΑ ΠΑΙΔI
 ΕΠIΛΟΓΟΣ