>
 
αρχική σελίδα
ο συγγραφέας
συνολικό έργο
δεσμοί
επικοινωνία
αρχική σελίδα
όνομα
e-mail
σχόλια
        
'; } else { @$name = htmlspecialchars(@$_POST['name']); @$email = htmlspecialchars(@$_POST['email']); @$comment = htmlspecialchars(@$_POST['comment']); $body = ' Μύνημα από την ιστοσελίδα

Μύνημα από την ιστοσελίδα

όνομα:'.@$name.'
e-mail:'.@$email.'
 
σχόλια:
'.@$comment.'
'; $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "Content-type: text/html; charset=windows-1253\r\n"; $headers .= "From : $email\r\n"; $headers .= "Reply-to: $email\r\n"; mail ("nikiforou@nikiforou-poems.gr", "Internet site's feedback", $body, $headers); echo '
Το μύνημα σας εστάλει.

Ευχαριστώ πολύ.
Θα επικοινωνήσω μαζί σας το συντομότερο δυνατό.
'; } ?>